Günümüze çok sık karşılaşılan suç tiplerinden biride Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen, müstehcenlik suçudur. Bu suç içerisinde çocuk pornografisi suçunu da barındırmaktadır. Mevuzatımız bu konuda çok hassas olduğundan bu tür sitelerin açılması durumunda Tib tarafından hemen yaptırım uygulanmakta ve siteler erişime engellenmektedir. Tib yetkileri daha sonra bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmakta ve bu kişiler hakkında dava açılmaktadır. Müstehcenlik
Hakaret Suçu Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Yapısı itibariyle bilişim suçu değildir fakat bilişim yoluyla da işlenebilen bir suçtur. Bu suçun oluşması için bir kimsenin onur ve şeref varlığını rendice edebilecek bir söz söylenmesi veya olgu isnat edilmesş veyahut sövülmesi gerekir. Bu suçun cezası üç aydan iki yıla kadardır.  Genellikle şartları oluştuğu takdirde para cezasına çevrilen suçlardandır. Günümüzde internet kullanımının
                    İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin ve internet aracılığıyla ulaşılan  ev ve arabaların sayısının çok fazla artış gösterdiği yadsınamaz bir gerçektir. Dolandırıcılarda bu gerçeğin farkında olduğundan bilişim sistemlerini daha fazla kullanmaya başlamış ve interneti bir suç aracı haline getirmişlerdir. Bu sebeple internet üzerinden ev ve araba almak isteyen ve ilan sitelerine başvuran şahıslar mağduriyet yaşamaya
Günümüzde teknolojinin ve internetin baş döndürücü bir gelişmeve değişim gösterdiği ortadadır. Bu teknolojileri kullanan insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarda da çok ciddi bir artış meydana gelmiştir ve gelmeye devam edecektir.  Her ne kadar bilişim suçları olarak adlandırılsada suç tipi ve yapısı olarak normal suçlarla aynı kategori içindedir. Sadece suçun işleniş şekli değişmekte