Günümüzde teknolojinin ve internetin baş döndürücü bir gelişmeve değişim gösterdiği ortadadır. Bu teknolojileri kullanan insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarda da çok ciddi bir artış meydana gelmiştir ve gelmeye devam edecektir.  Her ne kadar bilişim suçları olarak adlandırılsada suç tipi ve yapısı olarak normal suçlarla aynı kategori içindedir. Sadece suçun işleniş şekli değişmekte ve sanal bir ortamda bu suç hayat bulmaktadır. Bu suçun kovuşturma usulu Ceza Muhakemesi Kanunu’nuna tabidir. Fakat b suçun teknik ve özel bilgi gerektiren bir yapısı olduğundan, bu suçlarla özel olarak ilgilenen kişi ve kurumlar oluşmuştur. Örnek vermek gerekirse Ankara Adliyesinde özel olarak Bilişim Suçları Savcılığı açılmıştır. Emniyette Siber Suçlarla Mücadele Şubesi oluşturulmuştur. Bazı avukatlar bilişim suçları ve bilişim hukuku alanında özel olarak çalışmaya başlamışlardır. Bu avukatlar, bilişim avukatı, bilişim hukuku avukatı, bilişim suçları avukatı olarak adlandırılmaktadır.

Bilişim suçlarında iki ayrı kategoride incelemek gerekir. İlki kanunda bilişim suçu olarak düzenlenmiş suç tipleri, ikincisi de normal suçların bilişim sistemi aracılığıyla işlenmesidir. Bunların ilkinde; bilişim sistemine girme, bilişim sistemindeki verileri yok etme, bilişim sistemlerini kullanılmaz hale getirme gibi suçlar bulunurken ikinci kategoride ; internet üzerinden hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, bilişim sistemleri yoluyla hırsızlık ve dolandırıcılık, özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma gibi bir çok suçu tipi vardır. Bu suçların yapısı ceza hukuku bilgisinin yanında bilişim hukuku bilgisi de gerektirmektedir. Bu sebeple sadece iyi bir ceza avukatı bularak bu suçlardan kurtulmak mümkün değildir. Ceza hukukun yanında bilişim hukuku ve bilişim alanında uzman bir avukattan yardım alınması çok önemlidir. Zira her avukat bilişimden anlamayabilir. Özellikle yaşca büyük avukatların bu konuda biraz eksik kaldığını söylemek yanlış olmaz.

Bu suçların yargılaması sırasında hakim ve savcılarda bilirkişilerden yardım almaktadır. Zira hakim ve savcılarımızında bu suç tiplerinden çok iyi anladığını söyleyemeyiz. O yüzden yargılamanın kaderi bilirkişilerin ellerine teslim edilmektedir. Bu durum hukuki anlamda bir eksiklik gibi görünse de bilişim ve bilişim suçları mahkemeleri açılana kadar yargılamanın bu şekilde yapılması kaçınılmaz bir durumdur.